Ordinær generalforsamling i

Knabstrup Idrætsforening

 

Torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19:00

 i Knabstrup hallen

 

Der er følgende punkter på dagsordenen:

 

Punkt 1:    Valg af dirigent.

Punkt 2:    Formandens beretning.

Punkt 3:    Kassereren aflægger regnskab.

Punkt 4:    Tilsluttede afdelinger aflægger regnskab.

Punkt 5:    Godkendelse af valg til aktivitetsudvalg og afdelingsbestyrelser.

Punkt 6:    Godkendelse af budget samt godkendelse kontingentsatser for aktiviteter og passive medlemmer.

Punkt 7:    Indkomne forslag.

Punkt 8:    Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer og evt. 1 suppleant.

Punkt 9:    Eventuelt.

 

Indkomne forslag bedes rettet til formanden inden d.15/3-19 på formand@knabstrupif.dk

 

Der er som vanligt, mulighed for at deltage i spisning kl. 18, tilmelding til spisning skal ske til kassereren senest d.15/3-19 på kasserer@knabstrupif.dk.


Følg os på Facebook

https://www.facebook.com/knabstrupif1926

Få de seneste opdateringer med, om ændringer og nye begivenheder

Gå til Facebook

Tilmeldning

Find den afdeling og det hold der passer til dine ønsker

Læs mere

Har du spørgsmål?

Vi, hjælpe rgerne med spørgsmål om hold, tilmeldning mm. info herunder

Kontakt os
Banner