Nyheder

Knabstrup Krolf

HVAD ER KROLF?

Krolf er et meget socialt hygge- og konkurrencespil, hvor man konkurrerer lige så meget med sig selv, som med sine medspillere. Krolf kan bedst beskrives som en krydsning mellem Golf og Kroket, men kræver ikke stort dyrt udstyr og store arealer, og da det heller ikke kræver den store fysik, er Krolf én af de sportsgrene, hvor kvinder og mænd konkurrerer på lige  fod, og næsten uanset aldersforskel. Der spilles som i Golf med kølle og kugle til et hul og normalt på en bane over
12 huller.

En kølle og kugle kan gennem Knabstrup Krolf erhverves for ca. 250 kr. Reglerne er simple – det gælder om fra et fast udslagssted ved hvert hul, at slå en kugle i hullet med færrest muligt antal slag. Der noteres på en slagseddel antallet af slag ved hvert hul, og det er som i Golf muligt at score ”Hole in one”.
Knabstrup Krolf råder på idrætsområdet ved hallen over to 12 hullers baner, hvorpå der spilles det meste af året, så længe vejret tillader det.
Knabstrup Krolf er konkurrencemæssigt organiseret under Dansk Arbejder Idrætsforbund, DAI, region Sjælland, og har hidtil deltaget i den årlige Sjællandsturnering, hvor der gennem sæsonen konkurreres mod øvrige Sjællandske klubber med hold bestående af 8 deltagere. Yderligere arrangeres et individuelt Sjællandsmesterskab som et endags stævne. I 2010 blev dette mesterskab afviklet her i Knabstrup, hvor en Knabstrupspiller tog sig af sølvmedaljen. Endvidere arrangerer DAI et DMstævne med deltagelse af de bedste spillere fra Regionerne, samt et landsstævne, der er åbent for deltagere fra hele Danmark. Arrangementet af dette landsstævne var i 2011 overdraget til Knabstrup Krolf.
 
Alle interesserede er – uden at være medlem – velkomne til at stifte bekendtskab med dette hyggelige og fascinerende spil – køller og kugler kan altid lånes ved Krolfhytten på idrætsanlægget. Man er selvfølgelig også velkommen til at tegne medlemskab i Knabstrup Krolf – vi har ikke (endnu) som i mange Golfklubber begrænset deltagertal. Der er ikke noget optagelsesgebyr, og årskontingentet er kun 100 kr. Som medlem i Knabstrup Krolf vil man normalt kunne spille som gæst på DAI organiserede baner over hele landet.

Oplysninger om spilletider i Knabstrup Krolf vil være at finde på opslagstavlerne
i hallen og på Krolfhytten, i ”KNABSTRUP’eren” eller hos kontaktpersonen,
Per Vanman, tlf.
24 24 79 04 – mail: lp@van-man.dk.

 
Instagram
Vi takker vore sponsorer