KIF generalforsamling

15-03-2024

Der afholdes generalforsamling i KIF d. 27. marts kl. 19.00

Agenda:

  1. Valg af dirigent. 
  2. Formandens beretning. 
  3. Kassereren aflægger regnskab. 
  4. Tilsluttet afdelinger aflægger beretning og regnskab. 
  5. Godkendelse af udpegede aktivitetsansvarlige og valg til afdelingsbestyrelser
  6. Godkendelse af budget 
  7. Indkomne forslag. 
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for en 2-årig periode,
  9. Valg af 21 repræsentanter, der ikke er medlem af en af de tilknyttede afdelinger, til Knabstrup Hallens repræsentantskab 
  10. Eventuelt.